Διαδικασία συμμετοχής - Αιτήσεις

Διαδικασία Συμμετοχής

Για να βραβευτείτε με το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key, που επιβεβαιώνει το περιβαλλοντικό σας προφίλ, με μετρήσιμα οφέλη για εσάς, την οικονομία και το περιβάλλον, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, δεδομένου ότι υ υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά αφού συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας:
1. Αποστολή email ενδιαφέροντος
2. Επιβεβαίωση κόστους συμμετοχής
3. Καταβολή του Κόστους Εγγραφής
4. Δημιουργία Κωδικού Χρήστη
5. Υποβολή Φακέλου (Αίτησης και υποστηρικτικών εγγράφων)
6. Επιτόπιος έλεγχος
6. Προέλεγχος αίτησης από την ομάδα του Green Key
7. Αξιολόγηση αίτησης από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων
8. Αποστολή υλικού βράβευσης, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές και καταβολή της ετήσια συνδρομής..

Συνδρομή

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβαρύνονται με μια ετήσια συνδρομή ανάλογη με την κατάταξη και τη δυναμικότητά τους. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε εδώ πως διαμορφώνεται το κόστος συμμετοχής ανά επιχείρηση: Τιμολογιακή Πολιτική (pdf).

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο greenkey@eepf.gr.

Αξιολόγηση / Βράβευση

Αξιολόγηση των συμπληρωμένων αιτήσεων από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία και αποφασίζει για τις βραβεύσεις.
Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αποτελείται από εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών, φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που σχετίζονται με τον Τουρισμό, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την προστασία της φύσης, την Υγεία και την προστασία του Καταναλωτή

 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
 • Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
 • Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
 • Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων.

  Προβολή βράβευσης

  Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση των στοιχείων της βραβευμένης μονάδας στην εθνική ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.green-key.gr/gr/arxi και στη διεθνή ιστοσελίδα http://www.greenkey.global/green-key-sites/ και δίνεται σε Δελτίο Τύπου ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή προκειμένου να διανεμηθεί από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και τους συνεργάτες της, στα πλαίσια ενημέρωσης αναφορικά με το πρόγραμμα Green Key.

 • Οι βραβευθέντες υποχρεούνται:

 • Να προβάλουν το Πιστοποιητικό Βράβευσης, και το αυτοκόλλητο με το οικολογικό σήμα του GREEN KEY.
 • Να διαθέτουν το πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι εμφανές και άμεσα προσβάσιμο.
 • Nα προβάλουν τη βράβευσή τους στην ιστοσελίδα τους, συνοδεύοντας το σχετικό κείμενο με το λογότυπο (σήμα) του Προγράμματος.
 • Nα συνδέσουν ηλεκτρονικά το σχετικό λογότυπο (σήμα) με την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος στον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.
 • Nα δημοσιοποιήσουν τη βράβευσή τους στα Μέσα Ενημέρωσης.