Κριτήρια

Τα κριτήρια του Προγράμματος GREEN KEY αφορούν στην Περιβαλλοντική Διαχείριση της τουριστικής επιχείρισης και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που πρέπει η επιχείριση να αναλαμβάνει για το προσωπικό της, τους επισκέπτες της, τους προμηθευτές της και ει δυνατόν την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Τα κριτήρια για τη βράβευση μιας επιχείρησης με το οικολογικό σήμα ποιότητας "the Green Key" χωρίζονται στις παρακάτω 12 κατηγορίες:

  • Περιβαλλοντική διαχείρηση
  • Συμμετοχή του Προσωπικού Πληροφόρηση των πελατών
  • Διαχείριση Νερού Πλύσιμο και καθαρισμός
  • Διαχείριση Απορριμμάτων
  • Ενέργεια
  • Tρόφιμα και ποτά
  • Εσωτερικό περιβάλλον
  • Kήποι και χώροι στάθμευσης
  • Πράσινες δραστηριότητες
  • Διοίκηση

Το σύνολο των κριτηρίων για τις ξενοδοχειακές μονάδες, των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων και των επεξηγηματικών σημειώσεων μπορείτε να τα δείτε στα παρακάτω αρχεία: Κριτήρια Green Key 2020 (pdf) και Επεξηγηματικές σημειώσεις των κριτηρίων (pdf)

Ειδικά για τα Συνεδριακά Κέντρα μπορείτε να δείτε τα κριτήρια του προγράμματος, τα υποστηρικτικά έγγραφα  και τις επεξηγηματικές σημειώσεις μπορείτε να δείτε στα παρακάτω αρχεία: Κριτήρια του Προγράμματος Green Key για Συνεδριακά Κέντρα (pdf).

Black list χημικών και καθαριστικών (pdf).

Αρχεία: