Ξεκλειδώνοντας την Αειφορία στη Βιομηχανία του Τουρισμού

Το Green Key είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μία δέσμευση οικολογικής συμπεριφοράς. Ένα σήμα κατατεθέν περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, ένα σύμβολο πλήρους υιοθέτησης των συνθηκών που συνιστούν ένα οικολογικό προφίλ. Ένα πρότυπο αριστείας για όλους όσοι συνδυάζουν την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τη διασφάλιση της λειτουργίας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το 1994 η Δανία γίνεται η πρώτη χώρα που εφαρμόζει για πρώτη φορά, ενώ το 2002 το πρόγραμμα υιοθετήθηκε από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education – FEE), έναν διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό με έδρα τη Δανία που εστιάζει όλες του τις ενέργειες για έναν βιώσιμο κόσμο μέσα από την εκπαίδευση. Στα προγράμματα του Ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται, εκτός από το Green Key, η Γαλάζια Σημαία, τα Οικολογικά Σχολεία, το πρόγραμμα Μαθαίνω για τα Δάση και οι Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον.

Το 2009 ξεκινά η εφαρμογή του στην Ελλάδα, όπου βρίσκει αμέσως αναγνώριση και αποδοχή από δεκάδες επιχειρήσεις. Μέσα στα επόμενα χρόνια οι επιχειρήσεις φιλοξενίας που έχουν βραβευτεί με Green Key αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Για την Ελλάδα, εθνικός χειριστής του προγράμματος είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση, με αποδεδειγμένο έργο δεκαετιών, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council – GSTC).

Το Green Key έως σήμερα έχει απονεμήθηκε σε 3.600 τουριστικές επιχειρήσεις, σε 60 χώρες στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.

Διαλέγοντας ένα κατάλυμα βραβευμένο με Green Key μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ποιότητα.

H βράβευση επιβεβαιώνει έγκυρα ότι η επιχείρηση ή ο φορέας πληροί όλα τα κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως έχουν οριστεί από το FEE, ότι εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές και ότι υλοποιεί σταθερά δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα κριτήρια αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση νερού, ενέργειας, απορριμμάτων, αποβλήτων και χημικών προϊόντων, την ενεργό συμμετοχή προσωπικού και προμηθευτών, την ευαισθητοποίηση των πελατών και της τοπικής κοινωνίας, τη χρήση τοπικών/εθνικών προϊόντων, την προστασία και προβολή των γύρω φυσικών περιοχών, τον σεβασμό της φύσης, την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Green Key τεκμηριώνουν με αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους την υιοθέτηση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που έχει ορίσει ο διεθνής οργανισμός FEE.

Το Green Key απευθύνεται σε:

 • Ξενοδοχεία
 • Μικρά Τουριστικά Καταλύματα
 • Τουριστικές Κατοικίες
 • Hostels
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Εστιατόρια
 • Catering
 • Camping, χώρους κατασκήνωσης, glamping
 • Πάρκα αναψυχής, θεματικά πάρκα
 • Μουσεία

Στόχος μας είναι:

Βασικός στόχος του Green Key είναι η μείωση του αποτυπώματος που αφήνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Green Key στοχεύει:

 • Στη χρήση περιβαλλοντικών προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον, στην υιοθέτηση τεχνολογιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και στη γενικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων που εντάσσονται στη βιομηχανία του τουρισμού με τρόπο τέτοιο που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν συμβάλλουν στην εξάντληση των φυσικών πόρων.
 • Στην ευαισθητοποίηση του κοινού, των εργαζομένων σε επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας και των πελατών τους αλλά και των προμηθευτών τους, για τη διάσωση του περιβάλλοντος και την αντιστροφή του φαινομένου του θερμοκηπίου και της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Ως επακόλουθο, το Green Key στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού και στην υιοθέτηση καθημερινών πρακτικών που διαφυλάσσουν το περιβάλλον.
 • Στην αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά βιώσιμων μεθόδων, φιλικών προς το περιβάλλον ως αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης του κοινού και της μεταστροφής της τουριστικής βιομηχανίας στο μοντέλο της βιώσιμης περιβαλλοντικά ανάπτυξης.

Το Green Key & οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το Green Key αποτελεί κορυφαίο πρότυπο αριστείας στο τομέα του βιώσιμου τουρισμού, κατευθύνοντας τις τουριστικές εγκαταστάσεις να πράξουν αναλόγως προκειμένου να επιτύχουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν ορισθεί από τον ΟΗΕ.

Επιλέγοντας κάθε ένα από τους 17 στόχους μπορείτε να δείτε πως το Green Key συμβάλλει στην επίτευξη αυτών.

Συχνές Ερωτήσεις

Το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key απονέμεται ως βράβευση σε τουριστικές επιχειρήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως έχουν οριστεί από το FEE, που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές και που υλοποιούν σταθερά δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι βραβευθείσες επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρισθούν από αυτό το logo:

Παγκοσμίως μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για στο διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ξενοδοχεία
 • Μικρά Τουριστικά Καταλύματα
 • Τουριστικές Κατοικίες
 • Hostels
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Εστιατόρια
 • Catering
 • Camping, χώρους κατασκήνωσης, glamping
 • Πάρκα αναψυχής, θεματικά πάρκα
 • Μουσεία

Το κόστος συμμετοχής αποτελείται από τα εξής:

 • Κόστος Εγγραφής: Εφάπαξ ποσό, με την κατάθεση του οποίου δημιουργείται κωδικός σύνδεσης στην πλατφόρμα.
 • Ετήσια Συνδρομή Συμμετοχής.
 • Κόστος Επιθεώρησης

Κάθε ένα από τα παραπάνω διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάταξη και τη δυναμικότητα των επιχειρήσεων.

Για να δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνεται το κόστος συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να απονεμηθεί βραβείο Green Key, ο αιτών πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα παρακάτω στάδια της διαδικασίας συμμετοχής, η οποία αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 • Συμπλήρωση του φακέλου συμμετοχής (αίτηση & υποστηρικτικά έγγραφα)
 • Πραγματοποίηση επιτόπιας συμβουλευτικής αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (απαιτείται θετική απόφαση για την απονομή του οικολογικού σήματος)
 • Ετήσια ανανέωση του βραβείου (η ισχύς του διαρκεί για 12 μήνες)

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Για να δείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις των κριτηρίων πατήστε εδώ.

Η βράβευση με το σήμα Green Key έχει ισχύ 12 μηνών και, συνεπώς, πρέπει να ανανεώνεται ετησίως.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμμετοχής μπορεί διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τα υπάρχοντα επίπεδα αειφορίας που κάθε επιχείρηση έχει πετύχει. Εκ μέρους της ομάδας του Green Key, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να υλοποιήσει το συντομότερο τις απαιτούμενες ενέργειες και να λάβει το υλικό της βράβευσής της.

Οι υποβολές των αιτήσεων μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Εφόσον έχει συμπληρωθεί πλήρως ο φάκελος συμμετοχής (αίτηση και υποστηρικτικά έγγραφα) απαιτείται η αξιολόγηση από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων – ΕΕΚ. Η ΕΕΚ συνεδριάζει 2 έως 3 φορές τον χρόνο προκειμένου να αξιολογεί τόσο τις νέες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο και την ανανέωση των συμμετοχών των υπαρχόντων.

Όλες οι εγκαταστάσεις που πιστοποιούνται με Green Key παρακολουθούνται συνεχώς για να εξασφαλίζεται ότι συνεχίζουν να τηρούν όλα τα κριτήρια για τα οποία έχουν λάβει την πιστοποίηση. Οι επιτόπιοι έλεγχοι επαναλαμβάνονται κάθε τρία χρόνια και έπειτα κάθε τρία χρόνια, ενώ στην περίπτωση που καταστεί αδύνατον να γίνει επιτόπιος έλεγχος, η απόφαση για βράβευση λαμβάνεται με την υποβολή έγκυρων και επιβεβαιωμένων εγγράφων που έχει αποστείλει η επιχείρηση προκειμένου να επιβραβευθεί.

Η επιχείρηση που δεσμεύεται να πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει όχι μόνο στο Green Key αλλά στη βιώσιμη ανάπτυξη στη βιομηχανία στην οποία ανήκει, έχει έναν σύμμαχο και σύμβουλο που τον βοηθά όπου και όταν χρειαστεί ώστε να συνεχίζει να διατηρεί το περιβαλλοντικό του προφίλ.

Με τη συμβολή του Green Key η επιχείρηση

 • αποκτά τεχνογνωσία για την κινητοποίηση του προσωπικού της και τη συμμετοχή των επισκεπτών της στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης του χώρου φιλοξενίας
 • περιορίζει την κατανάλωση φυσικών πόρων
 • μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμά της
 • μειώνει τα κόστη λειτουργίας της, μέσα από τις προτεινόμενες πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση νερού, ενέργειας, απορριμμάτων κ.λπ.
 • ενισχύει την τοπική κοινωνία
 • εντάσσεται σε μια δεξαμενή επιχειρήσεων με πράσινη συμπεριφορά
 • γίνεται πιο ανταγωνιστική, προσελκύοντας ένα target group επισκεπτών με φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ.
 • πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν οι τουριστικοί πράκτορες TO.
 • Προβολή των βραβευμένων μονάδων μέσα από την εθνική (www.greenkey.gr) και διεθνή ιστοσελίδα του προγράμματος (www.greenkey.global).
 • Μοριοδότηση στην κατάταξη των καταλυμάτων μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι βραβευμένες επιχειρήσεις λαμβάνουν 150 μόρια.

Οι επιχειρήσεις με Green Key μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους γνώσεις και εμπειρίες, ενώ εντάσσονται σε περισσότερες πλατφόρμες διαδικτυακής παρουσίασης -πώλησης, που παρουσιάζουν οι βραβευμένες με Green Key επιχειρήσεις.

Με το «πράσινο κλειδί» στην πόρτα:

 • Γίνεστε αναγνωρίσιμοι εύκολα και γρήγορα γιατί βρίσκεστε σε μία ακόμη μηχανή κρατήσεων, τις ηλεκτρονικές κρατήσεις της Green Key.
 • Σας εντοπίζουν ακόμη περισσότεροι, ανάμεσά τους τουρίστες με περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές σας κρατήσεις, άρα αυξάνονται και τα έσοδά σας
 • Βελτιώνετε την εικόνα σας για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιείτε.
 • Βοηθάτε την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Green Key Greece.

Tel: 210 322 49 44 (ext. 107 & 111)
Email: greenkey@eepf.gr